Cover titel
35.4 december 2017

Vooys

Letterkunde in de breedste zin des woords

‘Op de planken’, de laatste editie van deze jaargang, bevat bijdragen van onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals de historische letterkunde en (toneel)historie, over uiteenlopende onderwerpen. Zo schrijven Sarah Adams Kornee van der Haven over de breuklijnen van het abolitionistisch verlichtingsdrama Kraspoekol, geeft Astrid van Weyenberg een kritische lezing van het Huis van de Europese Geschiedenis, betoogt Anna de Haas aan de hand van het toneelstuk De doodelyke minnenyd dat het achttiende-eeuwse treurspel uit het verdomhoekje gehaald moet worden, en schrijft Carmen Verhoeven over de verbondenheid en verdeeldheid op het Mechelse blazoenfeest van 1620. Verder bevat dit nummer onder meer een interview met theatermaker en schrijver Rebekka de Wit: een zelfverklaarde taalactivist, laat Bram Ieven zijn blik rusten op het honderdjarig bestaan van de Stijl, en bepleit Xavier Roelens dat de poëzie van Johan Joos het niet verdiend heeft om in de marge van de naoorlogse letteren te (ver)blijven.
Cover: Luc Princen

 

Inhoud

De schertsende dukaten van een opperkoopman. Over de breuklijnen van een abolitionistisch verlichtingsdrama
Sarah Adams & Kornee van der Haven

Europa als verhaal? Een kritische lezing van het Huis van de Europese Geschiedenis
Astrid Van Weyenberg

Een kaskraker uit 1714 of de kloof tussen toneelcanon en toneelpraktijk. Over De doodelyke minnenyd van Willem van der Hoeven
Anna de Haas

Door Mars gespleten, door Retorica vergaard. Verbondenheid en verdeeldheid op het Mechelse blazoenfeest van 1620
Carmen Verhoeven

Stijlbreuk: Poëtisch tweeluik
Geert Buelens

‘Mijn oren horen dingen die mijn ogen niet zien’. Interview met Rebekka de Wit
David Roelofs & Deborah van Steen

 Verstand van zaken: De zaak van het letterklankbeeld
Bram Ieven

In de kast: Johan Joos. Of hoe poëzie bittere noodzaak en nog bitterder onmogelijkheid is
Xavier Roelens

Column: Kalsarikännit
Marleen van Wesel

Nieuwe Buitelingen: Interdisciplinariteit als sleutel tot vernieuwing. ‘Nieuwe Types’ heroverweegt auteurschap
Niels Mulder

 

Recensies:

Hic sunt dracones? De achttiende-eeuwse literatuur van de Zuidelijke Nederlanden in kaart gebracht
Over De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. 1700-1800: de Zuidelijke Nederlanden van Tom Verschaffel
Door Brecht Deseure

Terugblik
Over Ongeziene blikken. Nabeschouwing bij de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot
Door Riet Schenkeveld- van der Dussen

In de bloedsomloop van de literatuur
Over English as a Literature in Translation van Fiona J. Doloughan
Door Ton Naaijkens

De auteur, gewikt en gewogen
Over Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief van Erica van Boven en Pieter Verstraeten (red.)
Door Bram Lambrecht

 

Cover titel

Vooys
Uitgegeven door:
Stichting Tijdschrift Vooys
verschijnt Vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,50 per nummer, 7,50 per dubbelnummer (1,00 verzendkosten)
Abonnementen:

Vooys brengt vier nummers per jaargang uit (drie in geval van een dubbelnummer). Eén daarvan is een themanummer. Een abonnement kost € 18,00 per jaargang.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers