Cover titel
35.3 oktober 2017

Vooys

Letterkunde in de breedste zin des woords

In deze interdisciplinaire editie schrijven wetenschappers, van studenten tot gevestigde namen, over diverse onderwerpen. Zo schrijft Ilja van den Broek over het feminisme van het hoofdpersonage uit de reeks detectiveromans van de Zweedse schrijfster Liza Marklund, Louis Veen over de ‘oppression essays’ van Mondriaans hand en herziet Niels Springveld de polarisering tussen autonomie en engagement binnen de Neerlandistiek. Verder bevat dit nummer onder meer een interview met Sam Garrett, die 70 jaar na uitkomst een vertaling van De avonden schreef, een intermediale lezing van de paus-pastichereeks van Francis Bacon en De vadermoorders van Willem Brakman, en een stand van zaken over het verschijnsel van de leesclubs. Kortom, van journalistiek en feminisme naar beeldende kunst, van essayistiek naar engagement: dit nummer bevat voor ieder wat wils. De volledige inhoudsopgave met alle mooie bijdragen vind je hieronder.

 

Inhoud

 • Hoekig, verkreukeld en tegendraads. Annika Bengtzon en het feminisme van Liza Marklund

  Ilja van den Broek

   

 • Vermoorde onschuld. Intermediale lezing van de paus-pastichereeks van Francis Bacon en De vadermoorders van Willem Brakman

  Dennis Bouma & Maria van Leeuwen

   

 • Over de sociale positie van literatuur in de hedendaagse literatuurwetenschap

  Niels Springveld

   

 • Piet Mondriaan over het bevrijden van kunst en leven

  Louis Veen

   

 • Stijlbreuk: audiogedicht

  Luc T. Vanhaecke

 

 • ‘Het leven heeft mij vertaler gemaakt.’ Interview met Sam Garrett

  Noortje Maranus & Anne Sluijs

   

 • Leeservaringen uitwisselen: van leeskring via Goodreads naar Das Mag – en terug?

  Lizet Duyvendak

   

 • Gebabbel van een bevlogen lezer. Lambert Bidloos verkenning van vergeten schrijvers

  Lieke van Deinsen & Ton van Strien

   

 • Column: Elke beweging

  Merit Vessies

   

 • Nieuwe Buitelingen: Van jonge mensen de dingen die ons aangaan

  David Roelofs

   

 • Recensies:

 • Van pseudowetenschap tot wetenschap

  Over Karl Popper and Literary Theory. Critical Rationalism as a Philosophy of Literature van Thomas Trzyna

  Door Ben Shai van der Wal

 • De wetenschap van bewondering

  Over Celebrity Authorship and Afterlives in English and American literature van Gaston Franssen en Rick Honings

  Door Jawek Kamstra

 • Een geëngageerde modernist

  Over De ernst van het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie van Daan Rutten

  Door Nick Tomberge

 

 

 

Cover titel

Vooys
Uitgegeven door:
Stichting Tijdschrift Vooys
verschijnt Vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,50 per nummer, 7,50 per dubbelnummer (1,00 verzendkosten)
Abonnementen:

Vooys brengt vier nummers per jaargang uit (drie in geval van een dubbelnummer). Eén daarvan is een themanummer. Een abonnement kost € 18,00 per jaargang.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers