Cover titel
32.3 oktober 2014

Vooys

Letterkunde in de breedste zin des woords

De nieuwe Vooys is verschenen! In dit algemene nummer staat de actualiteit in het onderzoek centraal. Het biedt een staalkaart van nieuwe methodische toepassingen en nieuw materiaal van toonaangevende onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen. 

Vooys 32.3 is uit!

 • Stephan Besser illustreert de mogelijkheden voor interdisciplinariteit voor letterkundig onderzoek aan de hand van de representatie van het brein in William Gibsons Pattern Recognition
 • Lotte Jensen laat zien dat een burgeroorlog – paradoxaal genoeg – al onderhuids kan broeien in lofgeschriften op de Vrede van Aken (1748).
 • Karina van Dalen-Oskam, leider van het geruchtmakende NWO-project ‘The Riddle of Literary Quality’ geeft een stand van zaken en beschrijft de achtergronden en kansen van dit interdisciplinaire onderzoek.
 • Hans Demeyer verkent de betekenis van het menselijk lichaam in de prozavernieuwingen in de lange jaren ’60. Hij doet daarvoor een methodisch voorstel aan de hand van C.C. Krijgelmans’ Messiah (1961).
 • Maurice Dümont analyseert het ‘machismo’ in de liedteksten van De Jeugd van Tegenwoordig en toont daarmee de waarde van literaire analyses voor popmuziek.
 • Redacteuren Else Boer en Levi van der Veur interviewden Mieke Bal: een gesprek over haar filmadaptatie Madame Bovary, en de verhouding tussen kunst en wetenschap.
 • Esther Op de Beek promoveerde dit jaar in Nijmegen op de veranderende literaire maatstaven in de dagbladkritiek tussen 1955 en 2005. In de Verstand van Zaken duidt ze enkele trends uit deze periode.
 • Aukje van Hout schreef voor de In de Kast een pleidooi voor Geertje (1905) van Johan de Meester.
 • Recensies:
  • Evelyne van der Neut bespreekt Literature, Language and Multiculturalism in Scandinavia and the Low Countries van Behschnitt, De Mul en Minnaard (red.)
  • Gaston Franssen recenseert de bundel Verschuivingen en ontgrenzingen: opstellen over moderne Nederlandse literatuur van Anne Marie Musschoot. 
  • Wilbert Smulders leest de nieuwe vertaling van Hans-Georg Gadamers Waarheid en methode. Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek.

Cover titel

Vooys
Uitgegeven door:
Stichting Tijdschrift Vooys
verschijnt Vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,50 per nummer, 7,50 per dubbelnummer (1,00 verzendkosten)
Abonnementen:

Vooys brengt vier nummers per jaargang uit (drie in geval van een dubbelnummer). Eén daarvan is een themanummer. Een abonnement kost € 18,00 per jaargang.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers