Cover titel
32.2 juni 2014

Vooys

Letterkunde in de breedste zin des woords

Literatuur bestaat niet alleen op papier. Sinds jaar en dag wordt het gesproken woord op het podium ten gehore gebracht en nog steeds maken dichters op poetry slams de voordacht tot een ware kunst. Hoe kijkt de literatuurwetenschap naar het podium? In het themanummer Literatuur en Performativiteit zet Vooys dichters en verhalenvertellers nog eens extra in de schijnwerpers.

  • Jeroen Dera leidt het nummer in en stelt een cruciale vraag: hoe kunnen we als literatuurwetenschapper recht doen aan de performance?
  • Carla Dauven-van Knippenberg betreedt het Duitstalig toneel van de middeleeuwen en ontdekt dat de performatieve kracht van het woord in de context van het toneel niet vermindert.
  • Studente Taal en Cultuurstudies Roos Muis bestudeert binnen het theoretisch kader van de community art ’s werelds grootste poetry slam voor jongeren: Louder than a Bomb.
  • Studente en redactielid Suzanne van Geuns verrijkt ons met haar nieuwe blik op poëzieperformances. Zij stelt voor om de niet-talige elementen van een performance te bestuderen doormiddel van affect theory.
  • Dichter, essayist, programmamaker en boekverkoper Joost Baars heeft ‘Verstand van zaken’ en houdt in deze rubriek een pleidooi voor het papieren boek.
  • ‘In de kast’ van medisch antropoloog Marieke van Eijk staat de bundeling van Tim de Jong: Man of vrouw, min of meer: Gesprekken over een niet-gangbare sekse. Een boek dat ons aan het denken zet over de houdbaarheid van de seksedichotomie.
  • Dichter en componist Rozalie Hirs balanceert tussen uitersten, zo komen we te weten in het interview door redacteuren An Prudon en Aafje de Roest. Hirs werkt met woord en beeld, tussen ratio en gevoel.
  • In het buitenland is de Neerlandistiek een hopeloos vak, als we lector Nederlands aan de universiteit in Boedapest en oud-redacteur Jaap Faber mogen geloven. In zijn column leest u of er toch nog een sprankje hoop is voor deze naar ‘schizofrenie neigende mengelmoes’ zonder duidelijk banenperspectief.
  • Tot slot biedt Vooys u vlijmscherpe oordelen over de nieuwste publicaties. Fabian Stolk laat u weten of Literatuur in de wereld ons verrassende perspectieven toont. Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd: vorm, identiteit en herinnering, wordt beoordeeld door oud-redacteur Valentijn Manshande. Volgens Hans Renders wordt vorm de strategie in Oprecht Gelogen en Barnita Bagchi recenseert Writing India Anew: Indian English Fiction 2000-2010.

Cover titel

Vooys
Uitgegeven door:
Stichting Tijdschrift Vooys
verschijnt Vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,50 per nummer, 7,50 per dubbelnummer (1,00 verzendkosten)
Abonnementen:

Vooys brengt vier nummers per jaargang uit (drie in geval van een dubbelnummer). Eén daarvan is een themanummer. Een abonnement kost € 18,00 per jaargang.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers