Cover titel
30.1 april 2012

Vooys

Letterkunde in de breedste zin des woords

Vooys bestaat dertig jaar en luidt deze jaargang officieel in met dit jubileumnummer. In dit nummer zijn niet alleen bijdragen opgenomen van verschillende oud-redacteuren en voormalige auteurs, maar is er uiteraard ook ruimte voor nieuw bloed.

In Vooys 30.1 staan de volgende artikelen:

  • Voormalige hoofdredacteuren Willem Bongers-Dek, Jeroen Dera en Laurens Ham maken in een briefwisseling de balans van dertig jaar Vooys op.
  • Koen Potgieter, amerikanist, beschrijft aan de hand van twee zogenaamde 'passing novels' hoe ‘zwarte’ Amerikanen zich in het gesegregeerde Verenigde Staten van de jaren twintig voordeden als blanken om te kunnen ontkomen aan de beperkingen die hen, vanwege hun afkomst, werden opgelegd. 

  • Neerlandicus Arie Jan Gelderblom bespreekt de roemruchte Franse intellectueel Renaud Camus en neemt ons mee in de wondere wereld van diens Journaux: de nauwgezette en omvangrijke dagboeken die Camus sinds 1987 publiceert.

  • Hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde Lia van Gemert bespreekt de ontwikkeling van de roman in de zeventiende en achttiende eeuw. Zij laat daarbij zien hoe de roman destijds stof deed opwaaien vanwege zijn beruchte imago en tegelijkertijd aan populariteit begon te winnen.

  • Oud-redacteur Kila van der Starre analyseert aan de hand van Jonathan Cullers befaamde theorie over de vier poeticale functies van de apostrof het woordje ‘o’ in de gedichten van Astrid Lampe.

  • De nieuwe directeur van het Nederlands Letterenfonds Pieter Steinz schrijft een ‘In de kast’ over John Kennedy Tooles absurdistische Een samenzwering van idioten.

  • Docent Bas Jongenelen pleit in ‘De Kop van Jut’ voor de afschaffing van het middelbare schoolonderwijs Nederlandse letterkunde.

  • Redacteuren Lars Kloet en Susanne ter Smitten spreken met oud-redacteur en inmiddels bestsellerauteur Peter Buwalda.

  • Maaike Meijer verzorgt na een jaargang trouwe dienst  nog eens de column, waarin zij terugblikt op de ontwikkelingen van genderstudies de afgelopen decennia.

  • Ten slotte in dit nummer drie recensies: A.B.C. Swart recenseert de bundel Narratives of Trauma, Jacqueline Wessel bespreekt de historisch-kritische editie van Walewein ende Keye door Marjolein Hogenbirk, en Jeroen Salman beoordeelt Literary cultures and public opinion in the Low Countries.

 

Cover titel

Vooys
Uitgegeven door:
Stichting Tijdschrift Vooys
verschijnt Vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,50 per nummer, 7,50 per dubbelnummer (1,00 verzendkosten)
Abonnementen:

Vooys brengt vier nummers per jaargang uit (drie in geval van een dubbelnummer). Eén daarvan is een themanummer. Een abonnement kost € 18,00 per jaargang.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers