Cover titel
1/2016

Ons Erfdeel

Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift

“Als men mij vandaag vraagt waar de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking vatbaar is voor verbetering, dan zie ik enkele denksporen die belangrijk zijn. De beleidskeuzes in cultuur hebben niet enkel met geld te maken. Een betere samenwerking tussen de actoren, een beter bestuur van de culturele instellingen en het beter afstemmen van het audiovisuele beleid in Vlaanderen en Nederland kunnen besparingen, kwaliteitsverbetering en betere economische resultaten opleveren.”

Dat schrijft Dorian van der Brempt in het eerste Ons Erfdeel-nummer van 2016. Van der Brempt was van 1 oktober 2005 tot 31 augustus 2015 directeur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel. Ons Erfdeel vroeg hem bij zijn afscheid om zijn ideeën over de toekomst van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op papier te zetten. Hier kun je zijn volledige artikel lezen.

BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND

Nog in Ons Erfdeel 1/2016 belicht Godfried van de Perre de Siamese tweelingband van Brussel en de Vlaamse Rand. “De organische vervlechting maakt van Brussel en de Vlaamse rand een strategisch kerngebied voor Vlaanderen en België”, schrijft hij onder meer.

VERSOBERING VAN DE VERZORGINGSSTAAT

Ruud Koole neemt de versobering van de Nederlandse verzorgingsstaat onder de loep. De overheveling van rijkstaken in het sociale domein naar het lokale niveau, is een voorlopig sluitstuk in de zoektocht naar een andere verzorgingsstaat.

EEN NIEUW VERHAAL VOOR SURINAME

Peter Meel richt dan weer de blik op Suriname, dat veertig jaar geleden onafhankelijk werd van Nederland. Hij ziet dat er twee verschillende visies op de Surinaamse onafhankelijkheid bestaan, die in zijn ogen allebei ontoereikend, ja zelfs gedateerd zijn. Er is ruimte voor een nieuw verhaal, vindt hij.

JHERONIMUS BOSCH 

Natuurlijk is er ook aandacht voor het Jheronimus Bosch-jaar. Manfred Sellink herinnert ons eraan waarom ’s mans werk vanwege de verbluffende vindingrijkheid en het stilistische en technische meesterschap blijvend tot de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis gerekend wordt. En hij legt uit waarom het helemaal niet nodig is om de wenkbrauwen te fronsen bij dit soort grootschalige herdenkingsjaren. Nu al levert het Bosch-jaar een schat aan nieuwe gegevens en informatie op. Zie in dat verband ook dit bericht op de blog van Ons Erfdeel.

VESTDIJK, GRUNBERG, BOEKEN OP HET PODIUM

Ook voor de literatuurliefhebber valt er weer veel te lezen in het nieuwsteOns Erfdeel-nummer. In de derde aflevering van onze reeks Schrijvers die nog maar namen lijken buigt Daniël Rovers zich over het reusachtige oeuvre van S. Vestdijk, dat voor hem niettemin uit slechts één roman bestaat: Terug tot Ina Damman. Jos Nijhof merkt op dat steeds meer theatermakers in de Lage Landen kiezen voor het dramatiseren van romans, verhalen en zelfs van non-fictie. Jan Konst viel dan weer op hoe zeer de blik van Arnon Grunberg bij het schrijven van De joodse messias gericht was op Mein Kampf.

DERTIG RECENSIES

En dan is er tot slot nog de uitgebreide boekenrubriek, met dertig recensies van recent verschenen romans, dichtbundels, biografieën en andere non-fictie. Een greep: Autoriteit van Paul Verhaege, Joris Van Parys’ biografie van Raymond Brulez, Jij zegt het van Connie Palmen, de twee boeken van Filip Rogiers, het eerste deel van Léon Hanssens Mondriaan-biografie, Val van Roderik Six, Mijn soort muziek van Bart Meuleman, Georges Wildemeersch over Hugo Claus’ jonge jaren, Mijn gedichtenschrift van Benno Barnard, de biografieën van Godfried Danneels, Jan Pieterszoon Coen en C. Buddingh’, romans van Peter Verhelst, Stefan Brijs en Kristien Hemmerechts, Charleroi van Stephan Vanfleteren en nog veel meer.

Cover titel

Ons Erfdeel
Uitgegeven door:
Ons Erfdeel vzw.
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: € 17,00 (België) / € 18,00 (Nederland) / € 20 (andere landen)
Abonnementen:

€ 65,00 (België) € 67,00 (Nederland) € 77,00 (andere landen).

Je kunt via deze pagina online een abonnement nemen. En hier kun je een gratis proefnummer aanvragen.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers