Cover titel
4/2014

Ons Erfdeel

Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift

Het nummer opent met een beschouwing over bedrog in de wetenschap. "Wat beweegt wetenschappers, die weten dat ze via het (althans bedoeld als) zelfreinigende vermogen van de peer review grote kans lopen ontmaskerd te worden, toch te frauderen? Is de oorzaak de hoge academische publicatiedruk zoals Stapel zelf als verklaring voor zijn fraude aangaf? Moet de oorzaak voor die fraude wellicht worden gezocht in te veel ijdelheid, egotripperij of narcisme om desnoods dan maar via fraude in bladen met de hoogste impact-factor te komen, hét toverwoordje waar het in de wetenschap tegenwoordig om draait?"

De auteur zoekt een antwoord én herinnert aan het adagium van Adriaan de Groot (1914-2006):  “Als ik iets weet, kan ik iets voorspellen; kan ik niets voorspellen, dan weet ik niets.”  Of ook: meten is weten, maar simpelweg tellen is kwellen.

Literaire kritiek op het net

Eén artikel staat integraal online: een pleidooi voor literatuurkritiek op het internet. De auteurs stellen dat internet het medium is waar de literaire kritiek haar intellectuele en emotionele potentie kan blijven ontplooien. Dat heeft alles te maken met de dynamiek die eigen is aan het medium. Via hyperlinks zoekt de internetkritiek veel nadrukkelijker contact met de wereld buiten de literatuur. Het beeld op die wereld zal daarom in veel gevallen explicieter zijn dan in een papieren recensie. Lees de tekst via onze blog.

Onzichtbare boeken

De jonge schrijver Thomas Heerma van Voss reflecteert in een persoonlijk artikel over zijn ervaringen bij een kleine uitgeverij. Zo komt hij uit bij een dilemma waar hoogstwaarschijnlijk allerlei uitgeverijen mee kampen. “Hoe meet je het belang van je eigen boeken als je het niet ziet terugkomen in verkoopcijfers?”

Voorts uitgebreide artikelen over de fictieve architectuurfoto’s van Filip Dujardin (die ook op de kaft prijken), de romans van Maarten ’t Hart, de reisboeken van Rudi Rotthier en de heropleving van het hoorspel.

Maken ook hun opwachting: de Nederlandstalige hiphoppers die onze taal voortdurend vernieuwen met hun spitsvondige teksten, en theatermakers die almaar vaker de zalen verlaten en de straat op trekken.

Poëzie
Natuurlijk is er in Ons Erfdeel ook veel plaats voor poëzie, met onder meer een oeuvrestuk over H.H. ter Balkt, de vaste rubriek Het Oog van de Dichter, waarin Anton Korteweg op schilderijen geïnspireerde gedichten bespreekt, en de jaarlijkse bloemlezing van Jozef Deleu, die dit keer verzen selecteerde van Robert Anker, Maria Barnas, Eva Gerlach, Charles Ducal, Roland Jooris en Florence Tonk.

Willem van Genk en Koen Theys
In de rubriek Kunsten staan onder meer kortere artikelen over de dringend te ontdekken outsiderkunst van Willem van Genk, de opmerkelijke video’s van Koen Theys, de krijtinterventies van Bart Lodewijks en de culinair-poëtische voorstellingen van theatergezelschap Laïka.

28 recensies
De rubriek Boeken bevat achtentwintig recensies van recentelijk verschenen romans, essays, poëziebundels, biografieën en non-fictiewerken. Met onder meer: de biografieën van Kees Fens en Christoffel Plantijn; dichtbundels van Bart Van der Straeten, Alfred Schaffer en Rodaan Al Galidi; romans van Hafid Bouazza, Piet Meeuse, Daan Heerma van Voss, Niña Weijers, Carolina Trujillo en Marc Reugebrink; en non-fictie van Daniël Rovers, Herman De Dijn en Peter Vermeersch.

Recensenten van dienst zijn onder andere Cyrille Offermans, Piet Gerbrandy, Ger Groot, Peter Casteels, Christophe Van Gerrewey en Kila van der Starre.

Roetvrij Nederlands
In de rubriek Taal & Cultuur is er ten slotte aandacht voor de taalopvatting van de eerder dit jaar overleden Hugo Brandt Corstius en voor de taal en cultuur van de Lage Landen in het buitenland.

Cover titel

Ons Erfdeel
Uitgegeven door:
Ons Erfdeel vzw.
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: € 17,00 (België) / € 18,00 (Nederland) / € 20 (andere landen)
Abonnementen:

€ 65,00 (België) € 67,00 (Nederland) € 77,00 (andere landen).

Je kunt via deze pagina online een abonnement nemen. En hier kun je een gratis proefnummer aanvragen.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers