Cover titel
2013/2

Ons Erfdeel

Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift

Op de vernieuwde cover van het tweede nummer van 2013 staat een beeld van de Nederlandse kunstenaar Guido van der Werve, in een mooi portret omschreven als “een atleet die het landschap voorbij doet rollen”.

Voorts: de fascinerende poëtische bevrijding van Hubert van Herreweghen; een kritische doorlichting van Louise Fresco’s oeuvre; een analyse van de almaar verder polariserende Nederlandse politiek; Elsbeth Etty en Paul Vincent over het Louis Couperus-jaar; de rol van de openbare bibliotheek in een veranderend cultuurlandschap.

In de sectie Kunsten: o.a.landschapsfoto’s van Carl De Keyzer; Frans Hals, het grensoverschrijdende festival NEXT; een hommage aan schilder Etienne van Doorslaer (alias Pater Maur).

25 recensies in de Boeken-sectie: o.a. Jan Hanlo, Jan Eijkelboom, Roderik Six, Kees ’t Hart, Tommy Wieringa, Esther Gerritsen, Christiaan Weijts, Thomas Rosenboom, J.L. Heldring, Gerrit Komrij, Emma Crebolder, Jean-Luc Dehaene, Rolf Falter en Pascal Verbeken.

Taal & Cultuur: neerlandici in het buitenland, de “ontfransing” in de Vlaamse Rand rond Brussel en de vaste rubriek “Het Buitenland & Wij”, met aandacht voor Vlamingen en Nederlanders die hoge ogen gooien in de wijde wereld.
De volledige inhoudstafel lezen, het nummer aankopen of een abonnement nemen kan op onze website. Veel leesplezier!

Cover titel

Ons Erfdeel
Uitgegeven door:
Ons Erfdeel vzw.
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: € 17,00 (België) / € 18,00 (Nederland) / € 20 (andere landen)
Abonnementen:

€ 65,00 (België) € 67,00 (Nederland) € 77,00 (andere landen).

Je kunt via deze pagina online een abonnement nemen. En hier kun je een gratis proefnummer aanvragen.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers