Cover titel
Nr. 17/18 jrg. 5

Extaze

leven in tekst en beeld

Water-Zee

Een dubbelnummer, gedrapeerd rond Een (on)mogelijke reisgenoot,
een poème fleuve van Theo van der Wacht

ESSAYS

René ten Bos volgt Peter Trawney en François Jullien in hun visie dat het water 
zich op bijzondere wijze tot intimiteit verhoudt en dat de ervaring van intimiteit bij 
twee mensen er een van indifferentie is, dat wil zeggen dat in hun relatie de verschillen 
doorlatend (vloeiend) zijn geworden. Gedwee volgt hij hun theorieën echter niet.
Marcel Poorthuis onderzoekt de stelling van de voorsocratische denker 
Thales van Milete dat water aan alles ten grondslag ligt. De verbondenheid van de mens met de wereld vanuit een soort oerprincipe impliceert een deelname aan de geschiedenis vanuit verantwoordelijkheid.
Ad Zuiderent toont aan hoe belangrijk de rol van de zee en het strand is in het werk van Gerrit Krol, hoe ze de motor van zijn gedachten vormen, concreet en abstract.
Arie Pos maakt in zijn essay over J. Slauerhoff duidelijk dat een groot deel van diens werk onverbrekelijk verbonden is met zijn zwerflust en zijn fascinatie voor de zee.

ARCHIEF

Gedichten van Bernardo Ashetu, ingeleid door Klaas de Groot
Gedichten van J. Slauerhoff

KORTE VERHALEN

Kolja Aertgeest
Mark Baltser
Tim Dankers
Bram Esser
Hein van der Hoeven
Wim Hofman
Christien Kok
Felix Monter
Wim Noordhoek
Christian Oerlemans
Rob Verschuren

GEDICHTEN

Felix Monter
Herman Rohaert
Brigitte Spiegeler
Harry Vaandrager
Gerrit Vennema
Theo van der Wacht
Miek Zwamborn

BEELD

Ronnie Krepel

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers