Cover titel
Nr. 15 jrg. 4

Extaze

leven in tekst en beeld

Verwantschap

ESSAYS

Johanneke van Slooten onderzocht de verwantschap van componist,
dirigent en essayist Pierre Boulez met de poëzie van Stéphane Mallarmé
en René Char en de muzikaal georiënteerde schilderkunst van Paul Klee.
Thomas Langerak beschouwt leven en werk van de in Oost-Rusland geboren dichteres Svetlana Kekova, wier politieke houding steeds meer naar het nationalisme neigt.
Léon Hanssen deed onderzoek naar de verwantschap van Menno ter Braak
met de Duits-Britse socioloog Norbert Elias.
Annemarié van Niekerk en Pieta van Beek beschrijven de verwantschap
van het Afrikaans met het Nederlands en alle overige invloeden op
de ontwikkeling van deze taal.
Cees Bronsveld verbindt in zijn opstel de antropologie van
Claude Lévi-Strauss – waarbinnen 'verwantschap' een fundamenteel thema is – met de revolutionaire taalwetenschap van Noam Chomski.

 

KORTE VERHALEN

Marcel van Eeden
Bram Esser
Boudewijn van Houten
Mohana van den Kroonenberg
Giuseppe Minervini
Isolde Sanders
Astrid H. Roemer
Niki van Zuylen

 

GEDICHTEN

Erika De Stercke
Dorien Dijkhuis
Svetlana Kekova
Renée van Riessen
Theo van der Wacht

 

BEELD

Nina Roos

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers