Cover titel
Nr. 14 jrg. 4

Extaze

leven in tekst en beeld

Themanummer over Frans Kellendonk
Gastredacteur: Jaap Goedegebuure

ESSAYS

A.H.J. Dautzenberg begeeft zich naar de ondergrens van Frans Kellendonk’s oeuvre.
Peter J. van Dijk was aanwezig bij Kellendonk’s lezing Ons wilde Westen
in Harlingen (18 oktober 1986).
Jaap Goedegebuure belicht het tegendraadse engagement van Kellendonk.
Arnon Grunberg herlas de novelle De waarheid en mevrouw Kazinczy.
Rick Honings beziet Kellendonk de polemist en de ongelovige gelovige.
Oek de Jong hield een toespraak bij de presentatie van Frans Kellendonk, de brieven in het Bethaniënklooster in Amsterdam (13 mei 2015).
Tomas Lieske legt het niet-realistische karakter van Kellendonk’s
romans bloot.
Rob Schouten plaatst Kellendonk in de traditie van Balzac, Toergenjev
en James.
Reinold Vugs haalt herinneringen op aan Kellendonk’s gastschrijverschap
aan de Rijksuniversiteit van Leiden, najaar 1987.
Niña Weijers: '[…] ineens herinnerde ik mij die wonderbaarlijke roman
over kunst, religie, geld, hypocrisie… en intuïtief wist ik dat het zou lonen
bij hem te rade te gaan.’
Joost Zwagerman spiegelt Niña Weijers’ debuutroman De consequenties
aan Kellendonk’s Letter en geest.

 

GEDICHTEN

John Donne, twee gedichten vertaald door Theo van der Wacht
Hanz Mirck
Gerrit Vennema

 

BRIEVEN

Drie facsimile’s van Frans Kellendonk

 

BEELD

Rens Krikhaar


 

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers