Cover titel
Nr. 12 jrg. 3

Extaze

leven in tekst en beeld

De outsider

ESSAYS

Wie personifieerde 'de outsider' in zijn tijd  beter dan fotograaf, tekenaar en dichter Gerard Fieret (1924–2009)? Jan Wychers beschrijft in zijn essay Gerard Fieret, een ietwat wild talent de amusante en hinderlijke trekken van de mens Fieret en de zonderlinge en geniale kanten van zijn werk. 'Hij mag dan gek zijn geweest,' laat Wychers een kenner zeggen, 'maar zijn werk staat.'

Marc Van den Bossche plooit zijn essay Outside of society. Over anesthetisch leren kijken rond de in Gent werkzame fotograaf Lieven Nollet (1952), op wiens werk het begrip ‘anesthetiek’ ofwel ‘ervaringsloosheid’ (het niet – meer – in staat zijn iets te kunnen voelen) volledig van toepassing is. Nollet fotografeert geïnterneerden in een psychiatrische instelling, niet vanuit zijn standpunt als fotograaf, maar vanuit de dialoog. In het wit en vooral zwart van de foto’s geeft hij hun de identiteit terug die ze in de rechtsgang en tijdens hun opsluiting zijn kwijtgeraakt. Zie www.extaze.nl voor foto’s van Nollet.

In zijn essay Gouddelvers van de eenzaamheid ontdoet Jan-Hendrik Bakker de kluizenaar van zijn stigma van 'eenzame gek'. Je kunt hen zien, schrijft Bakker, als excentrieke individuen die buiten het economisch systeem zoeken naar spirituele schatten. Het 'goud' dat ze opdelven, kun je opvatten als de glans, de zingeving van het leven. Door middel van taal oefenen ze invloed op ons uit en herkennen we in hun uitingen een krachtig politiek signaal. Hun afzondering is ook een protestuiting.

In zijn betoog 'Homo digitalis mobilis' geeft René De Ryck redenen aan waarom groepen mensen zich afkeren van de voortdurend veranderende wereld van informatie, cybernetica en technologie, en op zoek gaan naar zogenaamde coldspots. Leidt hun 'tot hier en niet verder' tot een nieuwe klassenstrijd van 'knows' en 'know nots'? Ontstaat er een wereld van insiders en outsiders?

 

KORTE VERHALEN

Gert-Jan van den Bemd
Wim Brands
Mischa van den Brandhof
Bram Esser
Ronnie Krepel
Theo Monkhorst
Rob Verschuren
Theo van der Wacht

 

GEDICHTEN

Rob H. Bekker
Peter WJ Brouwer
Aly Freije
Ruud Jaspers
Herman Rohaert
Tanya van der Wacht


BEELD

Jurjen de Haan

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers