Cover titel
Nr. 11 jrg. 3

Extaze

leven in tekst en beeld

Vier essayisten benaderen het verschijnsel mystiek vanuit verschillende richtingen.

 

ESSAYS

Jaap Goedegebuure analyseert het werk van de Europese avant-garde van de twintigste eeuw. Het ‘bezield verband’ waartoe een groot aantal nieuwlichters zich bekende, uitte zich in verschillende vormen: beschrijvingen van gemoedstoestanden die zwenken tussen uitersten; het bewandelen van het mystieke pad dat naar verlossing, verlichting en eenheid voert… of juist naar de grote negatie; uitingen in een taal die het gewone begrip te boven gaan – en meer.

Wouter Kusters vergelijkt de mystieke weg met de psychose en benadrukt daarbij het belang van de dialectiek tussen ‘schrijven vanuit’ en ‘schrijven over’. Anders dan bij alledaagse opvattingen over waarheid die op een gewone manier in taal kunnen worden uitgedrukt, gedacht en afgebeeld, gaat het in de mystiek en in de waanzin om een inzicht dat buiten de gemeenschappelijkheid, in afzondering gevonden wordt.

Marlies De Munck onderzoekt de vraag naar de betekenis van (met name
instrumentale) muziek. Plakken wij – de uitvoerder, de luisteraar – die betekenis erop, komt hij voort uit de muziek (de partituur) zelf of ontstaat hij in de praktijk van het engagement, in de concrete muzikale ervaring? Schuilt ‘betekenis’ in de band die wij opbouwen met dingen die ons overstijgen?

Arnold Heumakers komt in zijn benadering uit bij de sacrale trekken van oorlogsvoering, zoals die zich openbaarden ter keerzijde van de geïndustrialiseerde oorlog, die in 1914 een totaal karakter kreeg. Als het geweld maar onmenselijk genoeg is, wordt het vanzelf iets goddelijks. Dan voegen fascinatie en vervoering zich bij ontzetting.

 

KORTE VERHALEN

Lisette Erdtsieck
Annette van ’t Hull
Giuseppe Minervini
Hans Muiderman
Elvira Werkman

 

GEDICHTEN

Maarten Buser
Maria van Daalen
Michiel Hanon
Renée van Riessen
Gerrit Vennema

 

BEELD

Tanja Smit

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers