Cover titel
Nr. 9 jrg. 3

Extaze

leven in tekst en beeld

Jeugd

ESSAYS

René Boomkens Eeuwig jong – De jeugd, van 'absolute beginners' tot marketingtool
De geschiedenis, opgevat als een voortdurende beweging tussen heftige conflicten en perioden van evenwicht – waarbij het vaak de jeugd is die het woord neemt en ‘een nieuw begin’ aankondigt – lijkt tot rust te zijn gekomen in  een alomvattende jeugdcultuur voor jong en oud, die op een schaamteloze wijze commercieel wordt uitgebuit.

Henk Oosterling Extatische pedagogiek?
De doorslaggevende rol van mediawijsheid en ecowijsheid in de educatie

Hoe bereiden we onze kinderen op hun toekomst in deze wereld voor? Hoe leren we hen zich te verhouden tot de technologische ‘extase’ waarin ze verzeild zullen raken of al verzeild zijn geraakt? Wat betekent de aloude pedagogische richtlijn ‘grenzen stellen’ in een wereld die grenzeloos is geworden? Wat leren we onze screenagers over media? Een geheel aan de nieuwe mens aangepaste, extatische pedagogiek lijkt onontbeerlijk. Oosterling theoretiseert niet slechts, hij vertelt ook over de praktijk van zijn project Rotterdam Vakmanstad/Skillcity.

Piet Bakker De digitale generatie
Ieder leeftijdscohort heeft een specifiek voorkeursmedium. Wie regelmatig onder jongeren verkeert, weet dat ze verknocht zijn aan hun computerscherm. Zullen zij de oude media inruilen voor nieuwe en daarbij steeds minder vaak omkijken? Die kans bestaat, maar of dit een teken zou zijn van intellectuele achteruitgang, is de vraag.

 

KORTE VERHALEN

Chrétien Breukers
Jonas Bruyneel
Luc Geeraert
Cor Gout
Ronnie Krepel
Gertrude Kunze
Fred Lanzing

 

GEDICHTEN

Estelle Boelsma
Delphine Lecompte
Wout Waanders

 

BEELD

Stefan Serneels

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers