Cover titel
Nr. 6 jrg 2

Extaze

leven in tekst en beeld

De wegen van Louis Couperus leiden alle naar onze tijd.
Dat moge deze bundeling van essays, verhalen en gedichten duidelijk maken.
We zijn met Louis Couperus in Den Haag, Nice, Florence, voormalig Nederlands-Indië, Noord-Afrika en Japan, we volgen hem in zijn verbeeldingen, zijn noodlotsgedachten, zijn verhullingen, zijn metamorfoses, zijn ways of life, over lichtende drempels tot in de ‘extaze’. Louis Couperus, honderdvijftig jaar geleden in Den Haag geboren, leeft.

ESSAYS

Jan-Hendrik Bakker De dandy als politieke castraat
José Buschman Démasqué der schoonheid. Louis Couperus in Sesto Fiorentino
Rob Delvigne Georg Sturm en Louis Couperus, kunstenaars van Europese faam
Hans Franse Een Transalpijnse aap. Vakantieoverpeinzing over Couperus,
Florence en de futuristen
Diederik Gerlach Hélène Penninga en Louis Couperus
Jaap Goedegebuure Op reis met de huisjesslak
Cor Gout De wegen van het noodlot
Kees ’t Hart Het engagement van Louis Couperus
Frans Leidelmeijer Jan Toorop’s boekbanden voor Louis Couperus
Karin Peterson Oosterse impressies. Louis Couperus en Indië
Leo Ross Dons
John Sillevis Om den brode. De feuilletons van Louis Couperus
Bart Slijper Confituren en suikergoed. Willem Kloos over de dichter Louis Couperus
Murat Tuncel De stille kracht (Gizli Güç) in het Turks
Ruud Vermeer Couperus in Japan
Caroline de Westenholz ‘O zaligheid! Ik “woon” niet meer!’
Louis Couperus in Den Haag, Nice en Florence

 

KORTE VERHALEN/COLUMNS

Jan Paul Bresser Funda, een lokvaers
Ezra de Haan Performance
Hein van der Hoeven Fleur
Ruud Verwaal 22 variaties op een thema van Louis Couperus


GEDICHTEN

Michel Ramaker
Gerrit Vennema
Theo van der Wacht

 

BEELD

Hélène Penninga

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers