Cover titel
Nr. 2 jrg. 1

Extaze

leven in tekst en beeld

 

ESSAYS

Wim Noordhoek Zelfportret/Philip Akkerman

Didi de Paris Van soaps, tv-series, de dingen die voorbijgaan De Amerikaanse hbo-televisieseries als negentiende- én eenentwintigste-eeuwse romans

Sarah Verroen Het derde jaar Obstakels en genoegens van een Haagse op het Franse platteland


Dagboek

Philip Akkerman Zelfportret (detail)

 

Archief

Willem Bijsterbosch De hond

 

KORTE VERHALEN

Cor Gout

Kees ’t Hart

Hein van der Hoeven

Yolande de Kok

John Sillevis

Wim Willems

 

GEDICHTEN

Mischa Andriessen

Salah Hassan

D. Hooijer

Renée van Riessen

Willem van Toorn

Jos Versteegen

 

BEELD

Philip Akkerman

 

Cover titel

Extaze
Uitgegeven door:
Uitgeverij In de Knipscheer
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers