Cover titel
2012 nr. 1

De Boekensalon

Voor lezers en leesclubs!

In het voorjaarsnummer van Boek-delen onder meer de volgende bijdragen:

- Een uitgebreid interview met Stefan Brijs over zijn nieuwe roman Post voor mevrouw Bromley
- Een auteurskatern van acht pagina's over Dimitri Verhulst en zijn roman De intrede van Christus in Brussel
-
'Pallieteren in schoon Lier': een reportage over de stad van Felix Timmermans
- De positie van literaire tijdschriften: Overbodige schatkamers?

- De nieuwe rubriek 'Dieplezen': aspecten van de literaire analyse nader bekeken aan de hand van een voorbeeld
- Nieuwe namen: gesprek met Rik Launspach
- Van alle tijden: De meester van de neerdaling van Hella S. Haasse
- Fotopagina Literair landschap: een hommage aan Gerrit Achterberg in Wageningen

- Recensies van onder andere De verdovers van Anna Enquist, In het beloofde land van Sebastian Barry en Eva slaapt van Francesca Melandri
- Diverse lezersaanbiedingen, waaronder een literaire wandeling door de Amsterdamse Plantagebuurt
- Verder uiteraard de literaire agenda en de prijsvraag 'Zoek het Boek'.

 

 

Cover titel

De Boekensalon
Uitgegeven door:
NBD Biblion
verschijnt 4 x per jaar.

Prijs los nummer: 9,95
Abonnementen:

€ 38,95. Leeskringabonnementen (3 of meer ex. op één adres): € 33,95 per exemplaar.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers