Cover titel
Jaargang 20, nr. 1, maart 2013

Filter

Voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners

Paul Claes  De appel van Sappho

Nominaties Filter Vertaalprijs 2013

Column
Barber van de Pol  Close, closer, closest

Het vertaaljaar 2012
Ton Naaijkens  Het vertaaljaar 2012 – een impressie
Anne van Buul  Aargh – vijftig tinten grijs!
Eric Metz  Over de mantel die een jas werd: Gogol hervertaald
Jabik Veenbaas  Oorlogshitsers, tongbrekers en andere zaken
Jacqueline Hulst  Zand, papier en hout
Over Javier Marías’ De verliefden
Kris Peeters  Ulysses, Ulysses, Ulixes: ‘wat de hel’?
Over kabaal, Bakhtin en Ulysses 2.0
Désirée Schyns  De Franse taal aangevreten door koloniale verrotting
In tijden van oorlog van Alexis Jenni
Jasper Vervaeke  Hoe Luiselli de Lage Landen binnen slenterde
Carolien Steenbergen  Om en om geschreven, om en om vertaald
Anna-Lou Dijkstra  In tijden van afnemend licht doorgelicht

Pieter Boulogne Nietes-welles
Waarom vertaalwetenschap wel cruciaal is voor de receptiewetenschap

Vicky Francken  Het gestolen hart van het gedicht
Intertekstualiteit als vertaalprobleem

 Het is eind maart: in alle rust kijken we om naar het voorbije vertaaljaar. Hypeloos als het ware, maar met alle aandacht voor vervlogen hypes, van welke tint ook. De jury van de Filter Vertaalprijs maakt bovendien haar nominaties bekend: zes bijzondere vertalingen worden in de etalage gezet. 2012 stond sowieso in het teken van de zichtbaarheid, iets waarmee je ook moet oppassen (iedereen kon een weekend lang alles horen over hoe het is om van een vrouw in een man te veranderen, maar het boek erover hoef je niet langer te lezen als je alle interviews, reportages, talkshows goed in de gaten weet te houden). De wereld komt vanzelf tot ons, maar aan vertalingen is hard gewerkt, of het nu om de appel van Sappho gaat of om het gestolen hart van een gedicht.

Cover titel

Filter
Uitgegeven door:
Uitgeverij Vantilt
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 9,-
Abonnementen:

per jaargang € 29,90

Studentenabonnement
Voor studenten bestaat de mogelijkheid om zich een jaar lang met korting op Filter te abonneren. Zie hier voor meer informatie.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers