Cover titel
jaargang 19, nr. 3, september 2012

Filter

Voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners

Winibert Segers en Henri Bloemen  Vertaligheid

Kiki Coumans  ‘Finger-paint with Indian ink’
Kindergedichten van Annie M.G. Schmidt in vertaling

Column
Maria Vlaar  Je kwinkeleert de hoofdmelodie van een tijdgeest

Theo Hermans  De drooglieden van de Levantse handel
‘… de groote mobile van de geheele machine…’

Post

Johan Nowé  Runen raden

Paul Claes  Gouden vertaalregels iii

Katelijne De Vuyst  Leven is lezen: de poëtica van Erín Moure

Erín Moure  Het homeopatische gebaar van de vertaling

Recensie
Audrey Heijns over China and Its Others: Knowledge Transfer through Translation, 1829–2010


De hoofdmelodie van een tijdgeest kwinkeleren en tegelijk de spin Sebastiaan en Pippeloentje verengelsen. Hoe vertalig is dat? Wat is ‘vertalig’? Wat zijn drooglieden en wat haalden die uit in onze Gouden Eeuw? De ontdekkers van de gouden vertaalregels waren ze zeker niet. Daarvoor moeten we verder terug in de tijd, toen Vikingen de hoofdmelodie van hun tijd zongen: niet met vingerverf en Oost-Indische inkt, maar in runen, in harde steen gehakt.


Cover titel

Filter
Uitgegeven door:
Uitgeverij Vantilt
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 9,-
Abonnementen:

per jaargang € 29,90

Studentenabonnement
Voor studenten bestaat de mogelijkheid om zich een jaar lang met korting op Filter te abonneren. Zie hier voor meer informatie.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers