Cover titel
jaargang 19, nr. 2, juni 2012

Filter

Voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners

Lieve Behiels  Celestina in de Nederlanden

Column
Maria Vlaar Zalm in krant

Patrick Goethals en Hanna Morlion  Spaanssprekend, seksistisch en kleurling: kan dat in het Nederlands?
Over de vertaling van The Brief Wondrous Life of Oscar Wao

Filter Vertaalprijs 2012
Juryrapport

Bertrand Abraham  Vijf brieven uit Vertalië, verzonden aan Gerard Reve, aan gene zijde van zijn afwezigheid

Paul Claes  Gouden vertaalregels II

Post

Ingrid Degraeve  Literair vertalen en creatieve taalverwerving

Astrid Kulsdom  ‘The So-Called Right of Translation’
De Erven F. Bohn en Ouida’s publicatie in Nederland

 

Wie een nieuwe taal leert kan dat doen door vertalingen te maken: niet zoals dat vroeger ging, maar anders, creatiever, nieuwer. En uit deze Filter zijn meer lessen te leren: Paul Claes zet zijn reeks Gouden vertaalregels voort, Lieve Behiels licht toe hoe een vertaald boek door herziening grondig kan veranderen en uit de geschiedenis van de Britse bestsellerschrijfster Ouida leer je meer begrijpen van uitgevers. Tot slot ontvangt volksschrijver Reve aan gene zijde vijf brieven van zijn vertaler en wordt gevraagd of je in het Nederlands wel Spaanssprekend, seksistisch en kleurling tegelijk kunt zijn.

Cover titel

Filter
Uitgegeven door:
Uitgeverij Vantilt
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 9,-
Abonnementen:

per jaargang € 29,90

Studentenabonnement
Voor studenten bestaat de mogelijkheid om zich een jaar lang met korting op Filter te abonneren. Zie hier voor meer informatie.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers