Cover titel
jaargang 19, nr. 1, maart 2012

Filter

Voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners

Het vertaaljaar 2011
Ton Naaijkens  Het vertaaljaar 2011 – een impressie
Ilse Logie  Borges uitgebreid en opgefrist
Marijke Caris  ‘Ziet u ze, meneer?’
Gert Jan Pos  Wegwijzers
Corinna Vermeulen  ‘Een verzorgde, niet overdreven expressie’
Over de nieuwe Descartesvertaling van Jeanne Holierhoek
Jan Willem Mathijssen  De vertaler als theatertechnicus
Marjolein van Tooren  Sterven en begraven in het Frankrijk van de negentiende eeuw
Ton Naaijkens  Rost roest en gaat in revisie

Column
Maria Vlaar  Bij de slager

Martinus Nijhoff Prijs 2012
Juryrapport

Paul Claes  Gouden vertaalregels

Els Snick  De kroeg als netwerk
Joseph Roth en de ‘Ballade van den katholiek’

Nominaties Filter Vertaalprijs 2012


‘Ziet u ze, meneer?’ Ziet u de vertalingen die in het vertaaljaar 2011 opvielen, positief dan wel negatief? Voor de veertiende keer vroeg Filter aan kenners om vertalingen te noemen die zij in 2011 vol bewondering of verbazing hadden gelezen. Dat leidde tot aparte voorstellen, een omstreden strip, een oeroud toneelstuk en vertalingen die de tand des tijds niet doorstonden en opgekalefaterd moesten worden. Nieuw zijn dit jaar de nominaties voor de Filter Vertaalprijs 2012, uitgebreid gemotiveerd en toegelicht. Nieuw ook de gouden vertaalregels van Paul Claes. Nieuw is ten slotte de eerste column van Maria Vlaar, die begint waar je dat niet verwacht: bij de slager.

Cover titel

Filter
Uitgegeven door:
Uitgeverij Vantilt
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 9,-
Abonnementen:

per jaargang € 29,90

Studentenabonnement
Voor studenten bestaat de mogelijkheid om zich een jaar lang met korting op Filter te abonneren. Zie hier voor meer informatie.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers