Cover titel
jaargang 18, nr. 2, juni 2011

Filter

Voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners

Marlene van Niekerk  Lust en gratie van het vertalen
Feestrede op mijn Nederlandse vertaler

Henri Bloemen  Het fetisjkarakter van de vertaling en zijn geheim

Column
Arie Pos  Glorieuze nederlagen

Post

Het vertaalde gedicht
Huub Beurskens  De zykovmethode

Andreas F. Kelletat  Waarheen met het vertaalde gedicht?
Over de wetenschappelijke omgang met vertaalde poëzie

Bram Oostveen en Marc van Zoggel  The wind that ruffles your hair
De ‘Chrysanten, roeiers’-vertalingen van J.M. Coetzee

Paul Beers  Over Celans gedichten aan Bachmann

Ton Naaijkens  Een antwoord

Onno Kosters  Awaters spoor 

 

In het eerwaarde gezelschap van professor vox maakt de Filter-lezer een tijdreis naar de eerste nokiameltdownperiode om de tong-, strot- en lipgeluiden van mensdieren te bestuderen. Hij valt midden in een gesprek tussen de schrijfster Marlene van Niekerk en haar vertaalster Riet de Jong-Goossens. Gezien vanuit de verre toekomst blijkt deze vertaler behalve archivaris ook taaltherapeut, exacte kunstenaar, scheppende bemiddelaar, cultuuroverdrager en vooral: betekenistrickster te zijn geweest. Alle geschrijf over vertalen is – als alle vertalen zelf – in feite terugblikken. Henri Bloemen schrijft de geschiedenis van vier Marxvertalingen, Andreas Kelletat positioneert vertaalgeschiedenis ten opzichte van nationale literatuurgeschiedschrijving, toegespitst op poëzie. Nog veel meer poëzie in dit nummer, waarbij Huub Beurskens de zykovmethode voorstelt waaraan hij de ‘Venetiaanse strofen’ van Joseph Brodsky onderwierp. Vertaalmachines krijgen in deze Filter eindelijk een menselijk gezicht.

Cover titel

Filter
Uitgegeven door:
Uitgeverij Vantilt
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 9,-
Abonnementen:

per jaargang € 29,90

Studentenabonnement
Voor studenten bestaat de mogelijkheid om zich een jaar lang met korting op Filter te abonneren. Zie hier voor meer informatie.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers