Cover titel
# 18

Kluger Hans

Tijdschrift met literatuur als inzet

Nostalgie overvalt ons somtijds, zelfs voor zaken die we an sich nooit gekend hebben. Dan lopen we een weekend lang in middeleeuwse boerenkledij rond en weven we. We bakken op hout en verhandelen de zelfgemaakte koekjes. Twee keer per dag – met een middeleeuwse stiptheid van 14u en 16u – halen we de wapens boven voor een re-enactment van een gevecht ter nut en vermaak van het aanwezige publiek. Bijvoorbeeld.

Zelf overvalt me wel eens een nostalgie naar de dualis: een werkwoordsvorm van het intieme tweevoud die ooit bestond in onder andere het Oudgrieks en het Gotisch. De vervoegingsuitgang vertelde dat het onderwerp uit twee – en slechts twee – personen (dieren, zaken) bestond. Je hoefde, in mijn verbeelding, de verhouding tussen ik en jij niet te expliciteren door van de ene het onderwerp te maken en van de andere het lijdend of meewerkend voorwerp. De hiërarchieën en afhankelijkheden waren opgeheven tussen wij-twee. En wij-twee waren ook geen onderdeel van een groter, ongedefinieerd ‘wij’, je begreep onmiddellijk dat we met ons-twee waren.

Het is natuurlijk slechts een ouderwets romantisch verlangen naar iets mystieks, iets heiligs: een koppel verenigd in het evidente van een vervoeging, zonder verantwoording aan een grotere groep en zonder nood aan een verdere positiebepaling. De dualis werd evengoed op banale wijze gebruikt om twee geiten verkocht te krijgen. Anderzijds, om een ander cliché te gebruiken, is liefde een werkwoord. We gaan verhoudingen aan: met colaflesjes, met bankzaken, met andere gedichten, maar vooral met andere mensen. We proberen elkaar te begrijpen, we mislukken en proberen opnieuw. We gaan onder één dak wonen, we maken of adopteren kinderen en daar eindigt al het tweezijn. Voor iets rijkers, iets heiligers waar geen werkwoord ooit voor bestond.

Cover titel

Kluger Hans
Uitgegeven door:
redactie Kluger Hans
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: (excl. port) : 7 (B)
Abonnementen:

(4 nrs.) : € 25 (B) - € 29 (NL) - € 35 (andere landen)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers