Cover titel
16

Kluger Hans

Tijdschrift met literatuur als inzet

Kluger Hans waarschuwde je vier jaar lang voor het einde. Maar het einde hoeft niet enkel kommer en kwel te betekenen. Met het dubbelthema Apocalyps/Erotiek naar aanleiding van het vermoede einde van de wereld op 21 december 2012 werpen we een blik op de plezierige kanten van de volgende dimensie. Verhouden mannen en vrouwen zich anders tot elkaar? Zorgt de crisis – wereldwijd en persoonlijk – voor nieuwe ademruimte? Kluger Hans 16 zoekt die ruimte. In een bos, waar we met dieren spelen. In visioenen op het Brouckèreplein. Met bekkenbodemtraining en een bruid op een parkeerplaats. Met vriesbloemen in honinggeur en een veerman als toyboy. In een bezwering van porno door hand in hand op zolder te zitten. Door in zachte harten te knijpen, aan het grote wiel te draaien en in dansen uit te barsten.

Misschien kan Kluger Hans 16 weldra niet meer ontcijferd worden, maar tot dan is dit visionaire testament de meest geschikte reislectuur voor tussen de sterren.

Cover titel

Kluger Hans
Uitgegeven door:
redactie Kluger Hans
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: (excl. port) : 7 (B)
Abonnementen:

(4 nrs.) : € 25 (B) - € 29 (NL) - € 35 (andere landen)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers