Cover titel
# 14

Kluger Hans

Tijdschrift met literatuur als inzet

In het tweede nummer van 2012 staat opnieuw het begrip Fictionalisme centraal. Een relevant begrip voor de literatuur van dit moment, vinden wij. Dit moment, dat is ondermeer een tijdperk van nieuwe media. Het is een moment waarop fictie – in de vorm van beeldcultuur – dieper dan ooit in de realiteit is doorgedrongen. Maar het is ook een tijdperk waarin de literatuur in diskrediet geraakt.

We horen vaak dat literatuur, om het tij te doen keren, meer aansluiting moet zoeken bij het échte leven. We horen dit bij populaire romans, meestal als verantwoording voor een keuze van quasi-onzichtbare want goedkope narratieven. Maar we horen dit ook uit de hoek van de literaire avant-garde, die al van oudsher stelt dat kunst en leven met elkaar dienen samen te vallen. Ook vandaag pleiten vooruitstrevende dichters als Joshua Clover en Juliana Spahr, met hun 95 cent Skool, voor meer uitwisseling tussen poëzie en het sociale.

Hoe het ook zij, hoe innig of los ook de band tussen kunst en leven, het is duidelijk dat dit moment vraagt om een nieuwe, speciale literatuur. In dit nummer gaan we opnieuw op zoek naar zulke literatuur: teksten die door een open karakter, een ruim bewustzijn en een voldoende complexe taal de realiteit van vandaag – die al een flinke dosis fictie bevat – op een interessante manier fictionaliseren.

  •  

De schrijvers van morgen zullen het nog makkelijker hebben, omdat ze meer werkelijkheden in zich meedragen, en die van overmorgen bevatten ze allemaal. Bernard Quiriny – pagina 11

Cover titel

Kluger Hans
Uitgegeven door:
redactie Kluger Hans
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: (excl. port) : 7 (B)
Abonnementen:

(4 nrs.) : € 25 (B) - € 29 (NL) - € 35 (andere landen)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers