Cover titel
# 15

Kluger Hans

Tijdschrift met literatuur als inzet

“Ik kan alleen maar zeggen dat ik verloren heb, dat ik de taal niet heb kunnen handhaven, dat ik jammerlijk geprobeerd heb deel uit te maken van iets dat mijn vader bezit en ik al lang niet meer.”
(Michael Bijnens)

Het is ondertussen al weer verleden tijd, maar herinner je, toen het schooljaar begin september startte, laaide ook de discussie van het Standaardnederlands en het Verkavelingsvlaams weer op. Deze twee grootheden werden als in een western als de 'goede' en de 'slechte' norm tegen elkaar uitgespeeld. Er was een opiniestuk van Jan Blommaert op kifkif.be nodig om erop te wijzen dat we allemaal veel verschillende spreekwijzen hanteren “en in dat opzicht hoeft men niet bang te zijn voor ‘taalverlies’ of andere culturele doodsangsten, waarbij men zich inbeeldt dat bijvoorbeeld ‘tussentaal’ het AN verdringt. De diverse varianten zitten in heel andere hokjes in een repertoire, en als normaal sociaal wezen hebben we een behoorlijk accuraat radarsysteem dat ons aangeeft wanneer we de ene dan wel de andere variant moeten gebruiken.”

Kluger Hans 15 toont de rijkdom aan Nederlandstalige taalregisters: Bijbelse taal bij André-Marcel Adamek, encyclopediejargon bij Roberto Bolaño, Verkavelingsvlaams bij Lize Spit en Bart De Block, Mols dialect bij Michaël Bijnens of zelfs het knipogen naar de taal van de tango bij Caroline De Mulder. Al deze auteurs maken verschil door van een achteloos taalgebruik een bewust gekozen kunsttaal te maken. Met dit nummer willen we aandacht hebben voor de levendigheid van taal en de kracht van literatuur om de plaats- en generatiegebondenheid van elk taalregister te overstijgen.

Cover titel

Kluger Hans
Uitgegeven door:
redactie Kluger Hans
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: (excl. port) : 7 (B)
Abonnementen:

(4 nrs.) : € 25 (B) - € 29 (NL) - € 35 (andere landen)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers