Cover titel
2

Kluger Hans

Tijdschrift met literatuur als inzet

Kluger Hans 2 bevat vijf bijdragen die op een heel eigen manier een werkelijkheid onder woorden brengt:
- Een uitzending van Phara met in de hoofdrol Filip Dewinter en de Nederlandse meiden van Halal. Peter Dehullu hervormt ze tot een eenakter, ofwel: 7 monologen en 1 publiek. Iedereen spreekt zijn woorden, het publiek kiest een kant en gaandeweg wordt duidelijk wie de regels van het spel beheerst en zo de macht naar zich toetrekt. Of onthult zich toch ergens een dialoog?
- Een schilderij van Emil Nolde, tot woorden omgevormd door Hendrik Carette.
- De rubriek 'Richting EU' met gedichten van de Tsjechische dichter Petr Borkovec die onder andere een eigen kijk geven op een pastoraal landschap en op de dood van een vriend.
- Muurlandschappen, omgezet tot plannen om te verdwalen, door Nicolas Leus.
- prozagedichten van Robert Van Ruyssevelt, gebaseerd op het taalgebruik van de fotoroman.

Cover titel

Kluger Hans
Uitgegeven door:
redactie Kluger Hans
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: (excl. port) : 7 (B)
Abonnementen:

(4 nrs.) : € 25 (B) - € 29 (NL) - € 35 (andere landen)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers