Cover titel
# 09

Kluger Hans

Tijdschrift met literatuur als inzet

“Het dichter-zijn beschouw ik niet alleen als poëzie maken, maar ook als deel uitmaken van een gemeenschap, reëel of virtueel. Daarmee draag je een soort verantwoordelijkheid voor anderen en hun werk, de taak om hen te steunen. En uiteraard daardoor ook de verantwoordelijkheid voor jezelf, om jezelf te laten steunen, inspireren of uitdagen door anderen. Die twee aspecten beschouw ik als onafscheidelijk, zoals spreken en luisteren, misschien.”
(Helen White, Krikri)

In Kluger Hans #09 staat het tienjarig bestaan van het poëziecollectief Krikri centraal. Met hun festivals, tentoonstellingen en eigen optredens openen Maja Jantar, Jelle Meander en Helen White grenzen en geesten voor vele vormen van poëzie en weten ze met taal, mens en media een publiek te ontroeren, verbluffen, verwonderen, prikkelen en opgebeurd naar huis te sturen.

Naar aanleiding van het zevende Krikri-festival van 31 maart tot 4 april publiceert Kluger Hans poëzie van de optredende dichteressen Caroline Bergvall, Lucille Calmel, Nora Gomringer, Cia Rinne en Hannah Silva. Ook blikken Maja Jelle en Helen terug op de voorbije 10 jaar en brengen ze eigen werk.

Buiten het thema vertelt debutant Joubert Pignon enkele bijtend grappige korte verhalen en komt in de rubriek ‘Richting EU’ de Hongaarse dichteres Krisztina Tóth aan bod.

Cover titel

Kluger Hans
Uitgegeven door:
redactie Kluger Hans
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: (excl. port) : 7 (B)
Abonnementen:

(4 nrs.) : € 25 (B) - € 29 (NL) - € 35 (andere landen)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers