Cover titel
3

Kluger Hans

Tijdschrift met literatuur als inzet

Een olifant kan een porseleinwinkel vernielen, maar een termietenkolonie kan het ook. Termieten doen het niet op een lompe en opvallende manier. Ondergronds knagen ze aan de fundamenten van het huis. En tegen de tijd dat het huis instort en de mensen ontdekken hoe dat is kunnen gebeuren, zijn ze al op weg naar hun volgende prooi.

Kluger Hans #03 is een termietennummer én een poëzienummer. De opgenomen gedichten knagen elk op hun manier aan de gevestigde literaire orde – of juister: de gevestigde journalistieke tweedeling tussen lyrisch-anekdotisch en talig-hermetisch. Het resultaat is taalfun en technische reisverhalen, erotische droomsequenties en perverse B-gedichten, grungy poëzie en old-fashioned romanticism. Het resultaat is dat we dansen op een open vlakte terwijl rondom ons de huizen instorten.

Inleidend essay van Bart De Block
Poëzie van Ivan De Beul (BE), Antoine Boute (BE), Michael Earl Craig (VS), Boris de Jong (NL), a.rawlings (CA), Magnus William-Olsson (ZW).

Cover titel

Kluger Hans
Uitgegeven door:
redactie Kluger Hans
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: (excl. port) : 7 (B)
Abonnementen:

(4 nrs.) : € 25 (B) - € 29 (NL) - € 35 (andere landen)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers