Cover titel
2009/4

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

 

Frans Steyaert, O krancke troost! Ter interpretatie van Vondels ‘Uitvaert van mijn dochterken’ 

Sven Vitse, Montage en netwerk. Ander proza en de postmoderne roman 

 Marc van Zoggel, Literaire pseudonimiteit als samenspel van auteur en lezer 

 In Margine

 Marijke Spies, Spook spreekt een woordje terug

 

 Boekbeoordelingen

 Paul Wackers, Veldeke voor een breed publiek

over: Jozef D. Janssens, In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)

Ulrike Wuttke, Geleerde bruggenbouwers in de volkstaal

over: Orlanda S.H. Lie & Lenny M. Veltman (ed.), Kennis-maken. Een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur

Maria-Theresia Leuker, Vroegmodern theater in Amsterdam en Hamburg in vergelijkend perspectief

over: Kornee van der Haven, Achter de schermen van het stadstoneel. Theaterbedrijf en toneelpolemiek in Amsterdam en Hamburg 1675-1750

Nele Bemong, Heldendom: een plooibaar verschijnsel

over: Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw

Philip Vermoortel, Och, als men lezen kon!

over: Saskia Pieterse, De buik van de lezer. Over spreken en schrijven in Multatuli’s Ideën

Charlotte Cailliau, ‘Veel zullen ’t niet zijn want we correspondeerden zelden’

over: Willem Kloos & Albert Verwey, Van de liefde die vriendschap heet. Brieven 1881-1925

Hans Anten, Ambivalente verbeeldingen van Berlijn in Nederlandstalig proza

over: Ute Schürings, Metaphern der Groβstadt. Niederländische Berlinprosa zwischen Naturalismus und Moderne

Wilbert Smulders, Voor- en nadelen van kwantitatief onderzoek

over: Lex van de Haterd, De waarheid hooger dan de leus. Over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij ‘De Gemeenschap’ 1925-1941

Carl De Strycker, Oneigenlijk gebruik… van William Marx

over: Geert Buelens, Oneigenlijk gebruik. Over de betekenis van poëzie

Sandra van Voorst, Magnum opus

over: Hugo Verdaasdonk, Snijvlakken van de literatuurwetenschap

 

 

 

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers