Cover titel
3

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

Was het Couperus-herdenkingsjaar aan uw aandacht ontsnapt? Het nieuwe nummer van Spiegel der Letteren biedt u de kans om alsnog een indringend beeld te krijgen van het leven en het werk van Louis Couperus (1863-1923). In het themanummer, samengesteld door Mary Kemperink en Wim van Anrooij, komen thema’s aan bod komen zoals Couperus’ interesse voor de middeleeuwen, de representatie van rasvermenging in zijn werk, de late reisverslagen van Couperus, de manier waarop hij het beeld van zichzelf als auteur vormgeeft, het belang van beeldende kunst en het gebruik van illustraties in zijn oeuvre. Zoals gewoonlijk bespreekt Spiegel der Letteren ook de recent verschenen studies over Nederlandse literatuur van de middeleeuwen tot vandaag.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers