Cover titel
1

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

In het nieuwe nummer van Spiegel der Letteren is er veel aandacht voor de relatie tussen literatuur en andere velden. Ralf Grüttemeier gaat na hoe de Vlaamse en Nederlandse rechtspraak aankijken tegen de zogenaamde autonomie van literatuur. Grüttemeier onderzoekt daarvoor hoe er juridisch omgegaan werd met de controverse omtrent Jef Geeraerts’ Black Venus. Ook Laurens Ham en Ivo Nieuwenhuis vragen zich af hoe literatuur als autonoom veld functioneert en wenden hun blik naar de vroege negentiende eeuw, waarin al enkele schrijvers zich als auteur in een onafhankelijke positie plaatsen. Arnout De Cleene geeft de lezer inzicht in de relatie tussen antipsychiatrie en literatuur. Hij analyseert de manier waarop de schrijver-patiënt Jan Arends in de literatuurkritiek geportretteerd werd. Antoine Jacobs corrigeert ten slotte ons beeld van de veertiende-eeuwse karmeliet Willem van ’s-Gravensande. Twaalf recensies, die alle periodes van de middeleeuwen tot vandaag bestrijken, ronden het nummer af.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers