Cover titel
4

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

Spiegel der Letteren 4 besteedt aandacht aan de manier waarop de literatuur van de middeleeuwen overgeleverd wordt. Sanne Parlevliet en Jan van Coillie laten zien op welke manieren het verhaal van Beatrijs bewerkt in de voorbije eeuw bewerkt werd voor jonge lezers. Allessia Vallarsa analyseert de vormelijke kenmerken van de Mengeldichten die vroeger aan Hadewych toegeschreven werden. Verder in het nummer onderzoekt Jeroen Dera het beeld dat de dichter Hans Faverey van zichzelf creëert in interviews en in zijn werk. Rick Honings bestudeert ten slotte de beeldvorming van de Leidse arts Herman Boerhave in de literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf recensies, die alle periodes van de middeleeuwen tot vandaag bestrijken, ronden het nummer af.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers