Cover titel
3

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

In het derde nummer van Spiegel der Letteren buigen verschillende auteurs zich over de grillige zone tussen highbrow en middlebrow. Het themanummer over middlebrow gaat na hoe er in de eerste helft van de twintigste eeuw bemiddeld werd tussen het grote publiek en de literatuur. Na de inleiding door de samenstellers van het nummer behandelt Ton van Kalmthout het werk van een culturele bemiddelaar die rond 1910 de geschiedenis van de wereldliteratuur beschikbaar maakt voor het grote publiek. Glen Fobelets en Hans Vandevoorde bieden een nieuwe blik op het genre van de vie romancée, een combinatie van biografische en historische roman. De zone tussen highbrow en lowbrow is vaak ook een strijdperk waarin critici het tegen elkaar opnemen. Dat laat Erica van Boven zien in haar analyse van de polemiek tussen Menno ter Braak en Doe Hans. Mathijs Sanders, ten slotte, onderzoekt tekst en context in een gevalstudie over de criticus P.H. Ritter jr. Als geheel geeft het themanummer inzicht in het nauwelijks verkende en altijd verrassende terrein van de middlebrow.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers