Cover titel
2

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

In het tweede nummer van Spiegel der Letteren doet Johan Winkelman verrassende ontdekkingen in vertrouwde teksten uit de middeleeuwen. Hij werpt een verfrissende blik op De reis van Sint-Brandaan en Karel ende Elegast. Lise Gosseye heeft het dan weer over de overgang van de fysieke naar de mentale blik in Ooghentroost van Constantijn Huygens. Lotte Jensen en Lieke van Deinsen laten zien hoe toneelstukken uit de achttiende eeuw het vaderlandse verleden verheerlijken. Roeland Harms, ten slotte, neemt centsprenten onder de loep. In de achttiende en negentiende eeuw kregen populaire verhalen, zoals Jan Klaassen en Gulliver’s Travels, een nieuw jasje in de vorm van zulke plaatjes.
In de rubriek boekbeoordelingen zijn elf besprekingen te vinden van recente publicaties over verschillende perioden van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en over literatuurwetenschap.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers