Cover titel
3

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

Spiegel der Letteren besteedt aandacht aan de studie van manuscripten en schrijfprocessen. Wat betekent dat voor de concrete analyse van verhalen, vragen Lars Bernaerts, Dirk van Hulle en Gunther Martens zich af. Hans Vandevoorde onderzoekt wat deze nieuwe studie kan betekenen voor het laatste volledig nieuwe gedicht van Karel van Woestijne, Charlotte Cailliau werpt licht op de ontstaansgeschiedenis van Willem Kloos’ het lange, epische fragment Okeanos en onderzoekt hoe dit aansluit bij Kloos literatuuropvatting. Ten slotte nodig Bart Eeckhout de lezer uit op een hypothetisch seminarie waarin de ontstaansgeschiedenis van een gedicht van Claus verbonden wordt met Shelly, Coetzee en Wallace Stevens.
Naar goede gewoonte sluit een dozijn recensies, die alle periodes van de middeleeuwen tot vandaag bestrijken, het nummer af.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers