Cover titel
4

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

Harald Hendrix gaat op bezoek bij Goethe in de schrijvershuizen van Frankfurt, Rome en Weimar; Niels Bakker verkent de chaos in het hoofd via een empirisch onderzoek van de digitale poëzie van Tonnus Oosterhoff; Kris Steyaert en Janneke Weijermars besteden aandacht aan de kleine gedichten van Johannes Kinker, en Ton van Kalmthout beoordeelt de recent verschenen geschiedenis van de negentiende-eeuwse Nederlandstalige literatuur. Tot slot is er nog plaats voor 14 recensies die studies over alle periodes – van Hadewijch tot Reve – bespreken.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers