Cover titel
NUMMER 2009/ 2 (juli)

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

  

Alexander Roose, De schipbreuk van een filosofie en de filosofie van een schipbreuk. Over het verband tussen de filosofie van Erasmus, Justus Lipsius, en de relazen van Jan Huygen Van Linschoten, Willem Bontekoe en Francisco Pelsaert

 

Kim Gorus, ‘Het laken wordt een muur van klei en as’. Tekst en intertekst in Obsidiaan van Peter Verhelst

 

Karel Porteman, Een halve eeuw Spiegel der Letteren

 

Voor de Spiegel

Hugo Brems, Van dwepen tot begrijpen

Dirk Coigneau, Spotlights op een type met onvermoede mogelijkheden

Piet Couttenier, De charme van Goldmann

Anja de Feijter, ‘Wat is poëzie?’ Over Roman Jakobson

Dirk de Geest, Met de ogen dicht… Lezen wat er staat

Arie Jan Gelderblom, Grenzen en lichamen. Männerphantasien van Klaus Theweleit

Hendrik van Gorp, Meerstemmigheid bij Booth en Bakhtin

Elrud Ibsch, De tijdelijkheid van de livres de chevet

Mary Kemperink, De eindeloosheid van het fin de siècle. Over Bettina Spaanstra-Polak en het symbolisme

Elisabeth Leijnse, Over een ontbrekend livre de chevet

Paul Pelckmans, Vroeger is anders

Koen Rymenants, Attention au paratexte! Over Seuils van Gérard Genette

Wim van Anrooij, Over de actualiteit van Willem de Vreese

Marc van Vaeck, In de weegschaal der Letteren van Europa’. Portemans Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur

Bart Vervaeck, Het nut van de manke metafoor

Werner Waterschoot, Een veeleisende systematicus

Frank Willaert, Paul Zumthors Essai de poétique médiévale. Tevens een portret van de historisch letterkundige als een jonge man

 

 

Boekbeoordelingen

An Faems, De Brabantse geschiedenis aan de hand van heiligen, vorsten en hertogen

over: Jaap Tigelaar, Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500

Joop van der Horst, Cursus Middelnederlands

over: Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal, Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands

G.J. Johannes, Het verhevene in de polder

over: C. Madelein & J. Pieters (ed.), Bilderdijk, Kinker & Van Hemert. Als van hooger bestemming en aart

Tom Sintobin, Een jaar herdenken. De revival van de Van de Woestijne-studie

over: Anne Marie Musschoot e.a. (ed.), Karel van de Woestijne. Verzameld dichtwerk

Anne Marie Musschoot e.a. (ed.), Al ben ik duister, ’k zet me glanzend uit. Over Karel van de Woestijne

Hans Vandevoorde (ed.), Latems Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem

Laurens Ham, Walschap tussen moderniteit en traditie

over: Lut Missinne & Hans Vandevoorde (ed.), Gerard Walschap. Regionalist of Europeeër? (1922-1940)

Arno Kuipers, Nederland-Vlaanderen: het blijft tobben

over: Ralf Grüttemeier & Jan Oosterholt (ed.), Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds 1830

Esther op de Beek, Regel en uitzondering op een meetlat van symbolisch kapitaal

over: Lenny Vos, Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse Nederlandse literaire veld

Liesbeth Minnaard, Bouazza’s principe van paradoxaliteit

over: Henriëtte Louwerse, Homeless Entertainment: On Hafid Bouazza’s Literary Writing

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers