Cover titel
2009/1

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

Dirk van Hulle, De Beckett van Hugo Claus. Genese, zelfreceptie en ‘wat hem aan rede restte’

 

Pim Verhulst, Jacoba Van Velde vertaalt Samuel Becketts Not I naar het Nederlands. Niet ik herbekeken vanuit een genetische vertaalmethode

 

Jürgen Pieters, New Historicism Revisited. Het spook van Spies

 

Kim Gorus, ‘Het laken wordt een muur van klei en as’: Tekst en intertekst in Obsidiaan van Peter Verhelst

 

Gwennie Debergh, Kom, komkommer’. Over herhaling, verdubbeling, gelijkenis en variatie in Het verdriet van België

 

Boekbeoordelingen

Samuel Mareel, Open voor commentaar – acht essays van Herman Pleij

                over: Herman Pleij, Komt een vrouwtje bij de drukker… Over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de Late Middeleeuwen

Janneke Weijermars, Een protestants-christelijke geschiedenis onthuld?

over: G.J. Schutte (ed.), De geschiedenis aan het volk verteld. Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw

Elke van Nieuwenhuyze, Schipperen tussen mimesis en poiesis?

over: Doriane Sansterre, Oeverloze zielen. Subject en object in de Nederlandse psychologische roman omstreeks 1890-1900

Lotte Jensen, Een hommage aan Bilderdijk

                over: Marinus van Hattum e.a. (ed.), Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008

Sonja Vanderlinden, Een gemiste kans…

over: Gerti Wouters, Elckerlyc is ook een vrouw. Het beeld van de vrouw in de historische briefromans van Hella S. Haasse

Matthieu Sergier, Jagen op clichés

                over: Dorian Cumps (ed.), Enjeux et tendances de la littérature flamande

Aagje Swinnen, Extramurale neerlandistiek gekneld tussen diversiteit en diffusie

over: Irena Barbara Kalla & Bożena Czarnecka (ed.), Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief

Dafne Jansen, Confrontaties met Kregting

                over: Marc Kregting, Laden en lossen. Confrontaties

Matthieu Sergier, Een dubbel spoor van diversiteit

over: Jelle Stegeman (ed.), Neerlandici aan het woord. Handelingen van de  bijeen komst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied

Laurence van Nuijs, De geschiedenis verhalen: herinnering en historie in de Vlaamse  literatuurwetenschap

                over: Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck (ed.), Literatuur en geschiedenis

Rita Ghesquiere, Jeugdliteratuur in de kijker

over: Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs, Uitgelezen jeugdliteratuur. Ontmoetingen tussen  traditie en vernieuwing

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers