Cover titel
Zomer 2017

Awater

Poëzietijdschrift

Awater

Poëzietijdschrift

In het zomernummer van Awater: debutant en Poëzieclubkeuze-uitverkorene Vicky Francken interviewt haar voorbeeld Maria Barnas, een interview van Jeroen van Kan met Jozef Deleu, hoofdredacteur van Het Liegend Konijn en een column van Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin waarin zij verwoordt wat overblijft na het overlijden van Wim Brands.

Verder volop aandacht voor Poetry International Festival: Rob van Barneveld verstripte een gedicht van festivaldichter Dimitru Crudu en vertaler Jabik Veenbaas introduceert de Jamaicaan Ishion Hutchinson.

Wie treden er op tijdens de Utrechtse Nacht van de Poëzie? In dit nummer leest u nieuw werk van vijf festivaldichters Jonathan Griffioen, Antjie Krog, Bart Moeyaert, Neeltje Maria Min en Cees Nooteboom.

Neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans bespreekt het rijkgeschakeerde werk van de begin dit jaar overleden schrijver en dichter Robert Anker en Rob Schouten doekt weliswaar zijn column Wat vloeit mij aan op, maar staat te popelen om vanaf het oktobernummer in plaats daarvan gedichten te gaan analyseren. Piet Gerbrandy bespreekt het verzameld werk van de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga en Argibald zorgt wederom voor een absurdistische cartoon.

Zoals altijd is weer een groot aantal recensies opgenomen, ditmaal van Armando, Joost Baars, Charlotte Van den Broeck, Tom van Deel, Michel Faber, Max Greyson, Marije Langelaar, Tonnus Oosterhoff, Chus Pato, Kim Pauwels, Alexis de Roode, Ilse Starkenburg, Jabik Veenbaas en Mieke van Zonneveld worden besproken. En vanzelfsprekend biedt Awater de Awater Top 6, de Poëzie Top 15, de lijst met nieuw verschenen titels, de Poëzie-agenda en de Poëzieclubpagina’s.

Cover titel

Awater
Uitgegeven door:
Stichting Poëzieclub
verschijnt drie keer p.j.

Prijs los nummer: € 8,50
Abonnementen:

(incl. 3 dichtbundels p.j.): € 72,90


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers