Cover titel
Winter 2016

Awater

Poëzietijdschrift

In het winternummer van Awater: een portret van Frans Budé, een toelichting op het werk van Sylvia Plath en Ted Hughes door hun vertalers Lucienne Stassaert en Daan Doesborgh Albo Helm verstript een gedicht uit het Poëzieweekgeschenk van Stefan Hertmans. Debutant Marieke Rijneveld gaat in gesprek met haar voorbeeld Anna Enquist, en Rob Schouten belicht de Pink Poets in zijn essay Gevoelens als pralines. Verder het Bericht van de Dichter des Vaderlands Anne Vegter en van Menno Wigman is nieuw werk te lezen. Argibald zorgt wederom voor een  absurdistische cartoon en er is aandacht voor de winnaar van de Awater Poëzieprijs 2015: Ilja Leonard Pfeijffer.

Natuurlijk is weer een groot aantal recensies opgenomen: bundels van onder meer Lans Stroeve, Tsead Bruinja, Jan Baeke, Delphine Lecompte, Peter Verhelst, Astrid Lampe, Maarten van der Graaff, F. Starik en Willem Thies worden besproken. En zoals altijd biedt Awater de rubrieken Poëzie Top 15, Nieuw verschenen, Poëzie-agenda en de Poëzieclubpagina’s.

Cover titel

Awater
Uitgegeven door:
Stichting Poëzieclub
verschijnt drie keer p.j.

Prijs los nummer: € 8,50
Abonnementen:

(incl. 3 dichtbundels p.j.): € 72,90


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers