Cover titel
Jrg 8, nr.3, 2009

Zacht Lawijd

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift

Een dubbeldik nummer over Michel Seuphor (pseudoniem van F. Berckelaers, 1901-1999) was zo’n beetje de Jean Cocteau van de Vlaamse avant-garde: hij schreef literatuur, was actief als beeldend kunstenaar, bemiddelaar, tijdschriftredacteur en stond aan de wieg van talrijke clubjes en verenigingen. Met het tijdschrift Het Overzicht heeft Seuphor vanaf eind 1922 een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van het werk en de ideeën van de internationale avant-garde in Vlaanderen. Ook na zijn vertrek naar Frankrijk bleef hij een vernieuwer in de wereld van de literatuur en de beeldende kunst. In dit nummer wordt aandacht besteed aan zijn Nederlandstalige gedichten, aan zijn relatie met de Vlaamse graficus Victor Delhez, aan zijn betrekkingen met de Italiaanse futurist F.T. Marinetti, aan de manier waarop hij reageerde op de concurrenten van ’t Fonteintje, aan de verhouding van het Antwerpse Het Overzicht tot de Brusselse avant-garde, aan zijn relatie met de Nederlandse schilders Piet Mondriaan en Carel Willink, aan zijn vroege Parijse tijd en de autobiografie die hij daarover schreef, aan het constructivistische gezelschap Cercle et Carré en aan de religieuze wending die zijn leven in de loop van de jaren dertig nam. De bundel wordt afgesloten met een interview dat Michel Seuphor aan het einde van zijn leven gaf over zijn jonge jaren. Het themanummer over Michel Seuphor wordt ook als boek te koop aangeboden in de boekhandel.
Prijs voor dit nummer: 20 euro

Cover titel

Zacht Lawijd
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 9,00
Abonnementen: 30,00

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers