Cover titel
11/3

Zacht Lawijd

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift

Elke Brems ‘Ik hoop dat gij braaf zijt’. De briefwisseling tussen Hilda Ram en Marie Elisabeth Belpaire, twee intellectuele vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw

Tjerk Noordraven ‘Met groots gebaar achterhalen wat mij gemaakt heeft’. Jotie T’Hooft en zijn heteroniem Charles-Louis D’Haene

J.C. Kannemeyer Jan Greshoff als mentor van Etienne Leroux

Jan Stuyck ‘Ik denk dat je deze verzen schreef als oefening’. Over Drijfhout van Mark Insingel

Stijn Vanclooster ‘Er bloeien in het donker geen prachtige orchideeën’. Over de receptie van Maurice Gilliams’ poëzie

Cover titel

Zacht Lawijd
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 9,00
Abonnementen: 30,00

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers