Cover titel
10/3

Zacht Lawijd

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift

Joris van Parys ‘En wat zult gij later worden?’ De literaire jeugd van Raymond Brulez (1910-1914)
Dick Welsinck Een aanvulling op De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel
Dieter Vandenbroucke ‘Want het gebed zonder de daad is waardeloos’ Over ‘De nieuwe zending’, Paul van Ostaijens lezing op het tweede congres van de Jeugdgemeente
Sarah Verhasselt ‘Iedere vrouw bestaat uit twee vrouwen’ Het vrouwbeeld uit het negentiende-eeuwse fin-de-siècle in vier historische romans

Cover titel

Zacht Lawijd
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 9,00
Abonnementen: 30,00

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers