Cover titel
9/2

Zacht Lawijd

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift

Sarah Beeks Naakt protest van Hugo Claus. Een reconstructie van de zaak Masscheroen
Manu van der Aa Geert Pynenburg
Sjoerd van Faassen Bertus Aafjes als criticus. ‘Ik wilde een offensieve kritiek gaan schrijven’
Els Van Damme ‘Voor het princiep van Recht en Gelijkheid’. De politiek-ideologischepositionering van de frontdichter Daan Boens
Gillis Dorleijn & Sandra van Voorst Het schijnbestaan van de Commissie voor Vertaalzaken. PEN Nederland en het naoorlogse vertaalbeleid (2)

Cover titel

Zacht Lawijd
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 9,00
Abonnementen: 30,00

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers