Cover titel
Jrg 8, nr.1, 2009

Zacht Lawijd

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift

Jrg 8, nr.1. Met bijdragen over Herman Teirlinck, het Fries Letterkundig Museum, Genoveva van Brabant in de Nederlandse Letteren, Richard en Adriaan Roland Holst en Jos. Panhuijsen.

Cover titel

Zacht Lawijd
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 9,00
Abonnementen: 30,00

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers