Cover titel
Jrg 8, nr.4, 2009

Zacht Lawijd

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift

Gillis Dorleijn & Sandra van Voorst Tussen instituut voor propaganda en Hoge Raad voor de Kunst.
PEN Nederland en het naoorlogse vertaalbeleid
Arno Kuipers François Pauwels: dichter, romancier, advocaat
Sjoerd van Faassen Een aanvulling op Brieven van E. du Perron
Inge Heslinga Van ruzie tot fusie in de Friese literatuur
Elke van Nieuwenhuyze 'Een ziekelijk kwellende macht van bestendige onrust'
Over Cyriel Buysses Schoppenboer als verslag van een pathologische obsessie

Cover titel

Zacht Lawijd
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 9,00
Abonnementen: 30,00

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers