Cover titel
# 18

nY

nY - tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement - is het langverwachte vervolg op yang en freespace Nieuwzuid

nY onderzoekt vanaf dit nummer de mythen, problemen en complexiteiten van nationalisme als concept. Korea-kenner Lucas Hüsgen laat ons kennismaken met het werk van Han Yong-un en de turbulente geschiedenis van de Koreaanse natie. Vincent W.J. van van Gerven Oei bericht ons vanuit Tirana over de complexe Albanese taalpolitiek en de talige spanningen bij de vorming van een Albanees volksconcept. Vanuit Nederland schrijft Ernst van den Hemel over de rol van godslastering bij natievorming en de betekenis van de recent doorgevoerde opheffing van het verbod op smalende godslastering voor het moderne, liberale nationale gevoel aan de hand van de beschuldiging van godslastering tegen Gerard Reve. In een poëtisch essay verkent Éireann Lorsung wat het betekent om aan te komen in niet-inheemse streken. En de Zwitserse Dorothee Elmiger bevraagt de legendarische natievormende fundamenten en de geslotenheid van haar hedendaagse vaderland.

Behalve voor naties is er in deze nY ook veel ruimte voor de non-plekken en het utopische streven. In zijn bespreking van The Communist Horizon van Jodi Dean laat Bram Ieven zien hoe het communisme nog steeds, decennia na de koude oorlog, het radicale buiten vormt van alle denkbare politiek in het Westen. Een ander soort communisme ontwaart Erwin Jans bij schrijfster en politica Henriette Roland Holst, in zijn bespreking van haar De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Ambigu toont zich Piet Gerbrandy tegenover de utopische klank in de late poëzie van Sybren Polet. In zijn tweede bijdrage als Gast schetst Koen Sels hoe een groepje achttienjarigen hun zaterdag beleven in de stad waar ze geboren en getogen zijn. In onze reeks oorlogsteksten brengen we de eerste twee delen van een het modernistische Eerste Wereldoorlog-epos Tussen haakjes (1937) van David Jones, die volgens T.S. Eliot thuishoort tussen groten als James Joyce en Ezra Pound. En in een meanderend essay eigent Robin Vanbesien zich de westerse banken- en literatuurgeschiedenis toe en brengt ze in voortdurende relatie met ‘een oneindig uitdijende kosmos’ waarin de contexten steeds wisselen. Poëzie is er van Hélène Gelèns, de beeldbijdrage is van Koenraad Dedobbeleer.

Cover titel

nY
Uitgegeven door:
vzw Yang
verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 7,00
Abonnementen:

€ 20,00 (België)
€ 25,00 (buitenland)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers