Cover titel
# 15

nY

nY - tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement - is het langverwachte vervolg op yang en freespace Nieuwzuid

Uitgangspunt van De kwestie van nY #15 is het feit dat elk jaar op 1 januari ‘Public Domain Day’ wordt gevierd. Op die dag vervalt immers het auteursrecht op het werk van diegenen die dat jaar hun eenenzeventigste sterfjaar vieren. En dat is wel een feestje waard. Hoe groot deze schrijvers en denkers bij leven en in de zeven decennia die daarop volgden ook waren, hun werk is vanaf dat moment vogelvrij verklaard. Niemand kan je er meer van weerhouden om je de geschriften van bijvoorbeeld James Joyce, Virginia Woolf, Menno ter Braak of F. Scott Fitzgerald toe te eigenen. Geen nazaat die nog bezwaar kan aantekenen tegen een vrije bewerking van de poëzie van Hendrik Marsman of de geschriften van Walter Benjamin. nY gooide het werk van de auteurs die de afgelopen vier jaar het publieke domein hebben betreden voor de leeuwen en vroeg tien schrijvers om zich uit te leven op een of meer dode meesters. Hélène Gelèns, Elisabeth Tonnard, J.Z. Herrenberg, Jeroen van Rooij, Bernard Wesseling, Kenneth Goldsmith, Marc Kregting, Hans Dekkers, Peter Smink en Paul Mennes doen een gooi. Ook de Beelden van Aleksandra Chaushova spelen met de herinnering en het verlopen copyright.


Maar er is meer. nY is met #15 meer dan ooit in vorm en bezingt het maken van wat Thomas Stangl in een beklijvende bijdrage ‘complexe taalbouwsels’ noemt als vluchtweg uit de routine. De omzet sluit aan bij de kwestie ‘Oorlogspoëtica’ uit nY # 14 en brengt twee teksten van Rob Halpern uit diens recente bundel Music for Porn. In De zift wandelt Christophe Van Gerrewey door dOCUMENTA (13), en Joost de Bloois houdt in zijn stuk ‘Action restreinte! Action directe!’ poëzie, politiek en subject tegen het licht. Daarnaast gaat onze Gast Maartje Smits op zoek naar het geheugen van het internet. En last but not least: een fragment uit wat je kunt lezen als een hedendaags boek der boeken, David Foster Wallace’ onvoltooide en postuum gepubliceerde The Pale King.

Cover titel

nY
Uitgegeven door:
vzw Yang
verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 7,00
Abonnementen:

€ 20,00 (België)
€ 25,00 (buitenland)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers