Cover titel
# 8

nY

nY - tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement - is het langverwachte vervolg op yang en freespace Nieuwzuid

In deze woelige politieke tijden vol doemprofetieën, ondergangsmetaforiek en rampscenario’s bestaat er een probaat middel: historiseer, en ge zult ontdekken dat de tijden altijd moeilijk zijn. Dusdoende concludeert Frank Jacobs in De kwestie na een eigenzinnige vogelvlucht over twee millennia vormgeving van Belgium – The map. Aan de hand van de cartografie van deze lap grond laat hij zien wanneer er aan welke hoeken werd getrokken. Met rust gelaten door de belendende grootmachten verzorgt België tegenwoordig zelf zijn aangeboren ‘splitsziekte’. Illustreert Jacobs verleden en toekomstige landsvormen met al dan niet speculatieve kaarten, Miek Zwamborn arceert een historische landslide middels fictie en grafiek. In haar verhaal brengt een maquetteur vakbekwaam de ‘Great Slip’ in kaart: de geografische rotslawine die in 1839 de Zuid-Engelse kust hertekende. Tezamen reanimeren deze twee hybride teksten de politieke metaforiek die afgelopen jaar zo vaak werd aangesproken.
Haar prozabijdrage completeert Miek Zwamborn met een gelimiteerde ‘prehistorische dieptekaart’, die zij samen met vormgeefster Hansje van Halem ontwierp, terwijl in het nummer zelf kunstenaar Jürgen Ots voor de nodige visuele breukvlakken zorgt.
In Untagged bekijkt Erwin Jans dan weer hoe het Vlaamse toneel zich verhield en verhoudt tot de jaren 1908–1960, waarin er op de Belgische kaart een enorme hoek werd bijgetekend. Zijn historisch betoog blijkt een lange aanloop voor een kritische omgang met het recent bejubelde Congotweeluik van David van Reybrouck.
In De zift leest Michaël Boyden naast Freedom, de nieuwe Jonathan Franzen, ook de dieptestructuur van de Amerikaanse samenleving, terwijl Johan Sonnenschein het palet verruimt door een hele reeks poëziebloemlezingen van Uitgeverij G.A. van Oorschot ineens te recenseren.
Voor De omzet vertaalt Elisabeth Tonnard het zinnelijke ‘Utopia’ uit R’s Boat, de nieuwste bundel van de Canadese dichteres Lisa Robertson, en van de Japanse Yoko Tawada bieden we u twee verhalen over absurde grenzen in een vertaling van Désirée Schyns en Bettina Brandt.
Buiten de rubrieken maakt Maarten van der Graaff zijn debuut met drie gedichten, en Pieter De Buysser rondt zijn verblijf als Gast in afgelopen jaargang af met de lotgevallen van meneer Afzal.

Cover titel

nY
Uitgegeven door:
vzw Yang
verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 7,00
Abonnementen:

€ 20,00 (België)
€ 25,00 (buitenland)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers